آزمون تخصصی رشد پلکانی حفظ قرآن کریم

جهت ثبت نام به دارالقرآن صنعت خود مراجعه فرمایید

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران