استاد مینایی

استاد مینایی

رشته ترجمه قرآن کریم

کارشناس زبان و ادبیات عرب

بیش از ۲۵ سابقه تدریس
مترجم زبان عربی
کسب رتبه در مسابقات قرآنی وزارت دفاع و نیروهای مسلح در شته درک مفاهیم
بیش از ۲ سال سابقه داوری

استاد مینایی

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران