استاد نظری

استاد نظری

آموزش تجوید قرآن کریم

کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث
بیش از ۲۵ سال سابقه تدریس و داوری
از اساتید تراز اول کشوری
داور مسابقات: بین المللی دانش آموزی، بین المللب جامعه المصطفی العالمیه، جشنواره دانشجویی کشوری، مسابقات کشوری اوقاف
خادم القرآن نمونه کشوری در سال ۸۷
بانوی فعال قرآنی منتخب اوقاف و مفتخر به دریافت لوح افتخار از ریاست جمهوری در سال ۹۰

استاد نظری

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران