استاد نماینده

استاد نماینده
رشته احکام و آشنایی با فرقه های ضاله
محقق و پژوهشگر
بیش از ۱۸ سال سابقه تدریس

استاد نماینده

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران