بازسازی وضو خانه آل محمد (ص) در آستانه ماه مبارک رمضان

در آستانه ماه مبارک رمضان، وضوخانه نمازخانه آل محمد (ص) واقع در اداره هوایی بازسازی گردید.

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران