با حضور ریاست، عملکرد دارالقرآن مورد نقد و بررسی قرار گرفت

عملکرد دارالقرآن الکریم اداره هوایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و طی آن اهداف و فعالیتهای آن تشریح شد .

روز دوشنبه مورخ ۱٧ اردیبهشت ماه ٩٧، طی جلسه ای با حضور ریاست محترم دارالقرآن وزارت جناب آقای گلشادی و همچنین کارشناس ایشان جناب آقای نعمتی، عملکرد دارلقرآن الکریم اداره هوایی مورد نقد و بررسی قرار گرفت و طی آن اهداف و فعالیتهای آن تشریح شد .

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران