تاريخچه پيدايش هيئت هاي عزاداري


پرسش:

تاريخچه پيدايش هيات هاي عزاداري را توضيح دهيد؟

پاسخ:

كلمة‌ «هيات» در لغت به معناي «صورت، شكل، و حالت هر چيز» آمده است.(۱) و منظور از هيات هاي عزاداري، نوعي تشكل مذهبي، بر محور عزاداري براي سيد الشهداء و ائمه ـ عليهم السّلام ـ است كه عبارت است از «مجموعه هايي از مردم هر محله، در شهرها يا روستاها، كه براي سوگواري و روضه خواني نسبت به امام حسين ـ عليه السّلام ـ به ويژه در ايام عاشورا تشكيل مي يابد.»(۲) مهمترين

گروهها و فعاليت هاي گروهي هر محله كه هنوز هم پابرجا مانده است، همين هيات هاي عزاداري مي باشد. اين هيات ها داراي تمام خصوصيات يك گروه اجتماعي كامل هستند. يعني داراي نظام تقسيم كار و تفكيك نقش هاي دقيق و دروني شده هستند. پس «گروه اجتماعي از يك عده افرادي تشكيل شده است كه داراي يك وجه اشتراك مهم، فعاليت مشترك و كنش متقابل و احساس تعلق خاطر يا احساس «ما» باشند.»(۳)
البته اين نظم و تفكيك كار در هيات ها از همان بدو پيدايش نبوده است و به تدريج و به مرور زمان به صورت منسجم درآمده كه ما اينك شاهد عينييت يافتن آن به صورت هيات هاي عزاداري مي باشيم.
البته بايد توجه داشت كه عزاداري و برگزاري مجالس روضه و مصيبت بلافاصله پس از حادثه كربلا توسط ائمه اطهار همچون امام سجاد (ع) و امام باقر (ع) و امام صادق (ع) و… برگزار مي‌شده است. حتي در شام مجلس مصيبت و روضه توسط حضرت زينب (س) و اسراي كربلا برگزار مي‌شد.
ولي پيدايش عزاداري به صورت هيئتي براي امام حسين ـ عليه السّلام ـ از زمان آل بويه به صورت علني شكل گرفته است. آل بويه شيعي اثني عشري بودند و خلفاي عباسي كه در بغداد مقر آنان بود، سني مذهب بودند. اوج قدرت آل بويه در زمان معزالدوله بود در حالي كه خلفاي عباسي در ضعف كامل به سر مي بردند. «معزالدوله در سال ۳۵۲ هـ . ق دستور داد كه مردم در روز عاشورا گرد يكديگر برآيند و اظهار حزن (و عزاداري نسبت به امام حسين ـ عليه السّلام ـ ) كنند. در اين روز بازارها بسته شد، خريد و فروش موقوف گرديد، قصابان گوسفند ذبح نكردند، هريسه پزها، هريسه (حليم) نپختند، مردم آب ننوشيدند، در بازارها خيمه برپا كردند و بر آنها پلاس آويختند، زنان بر سر و روي خود مي زدند و بر حسين ـ عليه السّلام ـ ندبه مي كردند، در اين روز نوحه گري شد و ماتم به پا گرديد…. »(۴) اين مراسم و عزاداري در زمان آل بويه فقط روز عاشورا بوده و تا انقراض اين سلسله هر سال، تكرار مي شده است. در زمان صفويان نيز از آنجايي كه مذهب رسمي، شيعه دوازده امامي بوده است، اين مراسم عزاداري در ماه محرم و روز عاشورا انجام مي گرفته و همراه با قمه زني بوده است.
تاورنيه، سياح و سفرنامه نويس اروپايي ‌ در حضور شاه سليمان ناظر مراسم سوگواري ماه محرم بوده و درباره آن مي نويسد: «شاه سليمان در ساعت ۷ صبح در وسط تالار جلوس مي كرده و بزرگان همه بر پا ايستاده بودند. مسئوليت برپايي نظم به بيگلر بيگي سپرده شده بود… بعد از آن بيگلر بيگي شروع به داخل كردن دسته ها كرد. هر دسته عماري داشت كه هشت تا ده نفر آن را حمل مي كردند و در هر عماري تابوتي گذارده و روي آنرا با پارچه زري پوشانده بودند… »(۵)
اولئاريوس هم شاهد عزاداري مردم در شهر اردبيل بوده است، وي مي نويسد: «مراسم در ميدان بزرگ شهر انجام مي گرفت… اردبيل پنج خيابان اصلي بزرگ دارد و هر يك از آنها مختص به صنف معيني است. اين اصناف هر كدام دسته ويژه جداگانه اي تشكيل داده اند و براي خود مداحان جداگانه اي دارند. صنفي كه بهترين سروده و نوحه را ارائه دهد، مشهور مي شود. اين گروه ها به مدت دو ساعت يكي پس از ديگري به نوبت عزاداري مي كنند… »(۶)
در زمان ايل زند نيز چون پيرو آيين تشيع بودند و از آنجايي كه كريم خان مرد متدين و مقيد به آداب و مراسم مذهبي بود و حتي به تقليد از پادشاهان صفوي، در ايام محرم به برگزاري مراسم عزاداري مي پرداختند.(۷) امّا در زمان قاجاريه به خصوص در عهد ناصر الدين شاه ما شاهد برپايي عزاداري چشمگير هستيم. به نحوي كه مراسم ديگر منحصر به روز عاشورا نبوده بلكه به دهة اول محرم و به ايام سوگواري هاي ائمه ـ عليهم السّلام ـ مانند۱۹ تا ۲۳ رمضان و ۲۸ صفر نيز گسترش يافته بود. خود ناصر الدين شاه در دهة‌ اول محرم در تكيه دولت حضور پيدا مي كرد و سالانه مبلغ پنجاه هزار تومان براي برگزاري مراسم سوگواري امام حسين ـ عليه السّلام ـ خرج مي شد.
گزارش هاي نظمية‌ تهران از محلات مختلف در سال هاي ۱۳۰۳ تا ۱۳۰۵ خبر از برپايي مراسم عزاداري مي دهد. در اين گزارشها، همچنين به برقراري مجلس روضه خواني در منزل حاجي ميرزا شفيع لشكر نويس اشاره شده است.
از بررسي گزارش هاي مربوطه به روز هفتم محرم ۱۳۰۴ بر مي آيد كه ۴۸ مجلس روضه و در روز تاسوعاي همان سال ۵۳ مجلس برگزار شده است. گذشته از دو ماهِ محرم و صفر، چنان كه گزارش هاي نظميه گواهي مي دهند مجالس روضه خواني در ديگر ماه هاي سال نيز برگزار مي شد و شنيده شده است كه رسم روضه هاي هفتگي و ماهانه را ملا آقا دربندي بنياد نهاده.(۸) در دورة‌ پهلوي ابتدا رضا شاه براي تثبيت حكومت خود و جلب توجه مردم، به برگزاري مجلس روضه خواني اقدام مي كرد و حتي هنگام عزاداري گِل بر سر خود مي ماليد.(۹) امّا بعد از گذشت چند سال، او از برگزاري مجالس و مراسم عزاداري به كلي جلوگيري كرد و به شدت با برگزاري آنها مخالفت و مبارزه نمود. او روضه خوانها را زنداني و اذيت و اهانت مي كرد و صاحب خانه را به جرم روضه خواني دستگير و زنداني مي نمود. در اين اوضاع و احوال بود كه روضه خواني و عزاداري مخفيانه در خانه ها برگزار شد، هر چند منع عزاداري با مخالفت شديد و مبارزة‌ مردم روبرو شد، ولي كم كم روضه خواني و عزاداري بطور پنهاني به خانه ها كشيده و پايه و بنيان هيئت ها بناگذاري شد.
در زمان محمد رضا شاه، عزاداري آزاد ولي بسيار محدود شده و خروج دسته جات را منحصر به سه روز تاسوعا و عاشورا و يازدهم محرم نمودند و آن هم به خاطر استفاده از اين فرصت براي تبليغات سوء عليه عزاداري امام حسين ـ عليه السّلام ـ بود تا مراسم مذهبي و سنت هاي موروثي آباء و اجدادي ما را از بين ببرد و يا به شكل ديگري تغيير بدهد.
منع عزاداري توسط رضا و محمد رضا شاه باعث تشكل هايي مردمي و دسته جمعي به صورت هيئت هاي مذهبي گرديد. تا اينكه در دوران انقلاب اسلامي به اوج خود رسيد. به موجب آماري كه از سازمان تبليغات اسلامي تهران و غيره بدست آمده، تعداد دسته جات و هيئت هاي حسيني تهران تا سال ۱۳۷۶ شمسي به چهار هزار و پانصد هئيت رسيده و با دسته جات اطراف تهران كه مجموع دسته جات استان بود به حدود هشت هزار هيئت مي رسيد.(۱۰) در اين هيئت ها علاوه بر مجالس روضه خواني هفتگي و ماهيانه و دهه‌هاي ساليانه، مجالس دعاي كميل و ندبه و سمات و زيارت عاشورا برگزار مي گردد. نكته قابل ملاحظه دربارة اسماء هيئت ها اين است كه هر هيئتي نام خاص و پرچم و علامت ويژه انتخاب مي كند. هيئت هاي عزاداري، گاهي متوسلين به يكي از ائمه ـ عليهم السلام ـ و يا گاهي به شهداي كربلا هستند. مانند هئيت علي اصغر، علي اكبر، امام سجاد ـ عليه السّلام ـ و… . نويسندة توانا و اهل قلم، حجة‌الاسلام جواد محدثي در كتاب خود راجع به تاريخ اين گونه هيئت ها مي نويسد:
«هيئت كه نوعي سوگواري گروهي است، در قديم هم رايج بوده و شيعيان به صورت جمعي نوحه خوان و با تشكيلات طعام، به زيارت قبر حسين ـ عليه السّلام ـ مي رفتند. امام صادق ـ عليه السّلام ـ به فائد حنّاط كه خبر اين گونه زيارت هاي جمعي را باز مي گفت، فرمود: هر كس قبر حسين ـ عليه السّلام ـ را زيارت كند، در حالي كه به حق او آشنا باشد خداوند گناهان گذشته و آينده او را مي آمرزد.»(۱۱)
از قديم ترين هيات هاي موجود در تهران مي توان به موارد ذيل اشاره كرد:
۱٫ هيئت محبان حسين كه در سال ۱۳۶۳ هـ . ق تاسيس شد. از علماي شركت كننده در اين هيئت مي توان از آيت الله حاج ميرزا ابوالقاسم تنكابني و محمد رضا تنكابني، آيت الله خوانساري، واعظ محترم سلطان الواعظين شيرازي و… نام برد.
۲٫ هيئت احمدي كه در سال ۱۳۶۵ هـ . ق تاسيس شد.
۳٫ هيئت كربلائيهاي تهران كه در ۱۳۴۸ هـ . ش تاسيس گرديد. اين هيئت بسيار گسترده و وسيع بوده و شعبه هاي متعددي در نقاط مختلف تهران پيدا كرد.
۴٫ هيئت كربلائيهاي مقيم قزوين در تهران به سال ۱۳۵۲ هـ . ش تاسيس گرديد.(۱۲)
پس هيات هاي عزاداري كه ما امروزه شاهد آن هستيم، ابتدا در مفهوم و معنا گسترده و عام بود و به تدريج اين تشكل خاص و منظم به صورت «هيئت» شكل گرفت. در زمان آل بويه عزاداري به صورت علني براي اولين بار صورت گرفت و در زمان صفويه نيز ادامه يافت و در دورة‌ قاجاريه به اوج و گستردگي خود رسيد به طوري كه علاوه بر روز عاشورا، دهة محرم و ماه صفر و حتي تشكيل مجالس روضة هفتگي و ماهيانه شكل پيدا كرد. در دورة‌ پهلوي با ممانعت حكومت، عزاداري هاي به صورت منظم و هيئت هايي در خانه ها به صورت مخفيانه تشكيل يافت تا اينكه در دورة‌ انقلاب اسلامي اين هيئت هاي خانگي، رسمي و آشكارا به ارائة‌ برنامه هاي مختلف پرداختند و هر هيئتي بنام يكي از شهداي كربلا و ائمه ـ عليهم السّلام ـ شروع به فعاليت كرد.

پاورقی:

۱٫ دهخدا، علي اكبر، لغت نامة‌ دهخدا، دانشگاه تهران، ۱۲۵۸، ۱۳۳۴ ش، ج ۴۹، ص ۳۵۱٫
۲٫ محدثي، جواد، فرهنگ عاشورا، چ دانش، قم، چ سوم، ۷۶، نشر معروف، ص ۴۷۲٫
۳٫ رفيع پور، فرامرز، آناتومي جامعه، شركت سهامي انتشار، چ اول، ۷۸، چ هنر، تهران، ۷۷، ص ۱۰۹٫
۴٫ فقيهي، علي اصغر، آل بويه، چ سوم، ۶۷، چاپخانة ديبا، ص ۴۵۹٫
۵٫ دكتر نوايي، عبدالحسين و دكتر غفاري فرد، عباسقلي، تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي ايران در دوران صفويه، تهران، ۸۱، سمت، چ اول، ۸۱، ص ۳۸۳٫
۶٫ دكتر نوايي عبدالحسين، و… همان، ص ۳۸۴٫
۷٫ شعباني، دكتر رضا، تاريخ تحولات سياسي، اجتماعي ايران در دوره هاي افشاريه و زنديه، چ چهارم، ۸۱، سمت، تهران، ص ۱۵۵٫
۸٫ منظور الاجداد، سيد محمد حسين، بزرگداشت حماسة‌حسيني در تهران، عصر ناصري، فصلنامة تاريخ اسلام، سال دوم. شمارة يكم، بهار ۸۰، قم، موسسة باقر العلوم، ص ۱۶۸٫
۹٫ جمعي از نويسندگان. انقلاب اسلامي و چرايي و چگونگي رخ داد آن، چ ۲۳٫ ۸۱، دفتر نشر معارف، نهاد رهبري در دانشگاه ها، ص ۵۳٫
۱۰٫ كاشاني، سيد حسين معتمدي، عزاداري سنتي شيعيان در بيوت علما و حوزه هاي علميه و كشورهاي جهان، ناشر مولف، ج ۲، چ اعتمادي قم، چ اول، ۷۹، ص ۲۲۹٫
۱۱٫ محدثي، جواد، همان.
۱۲٫ كاشاني. سيد حسين معتمدي، همان، ج دوم، ص ۲۳۴٫

 

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران