درسی از رسول خدا

♦️مردی از اصحاب پیامبر صلی‌الله علیه و آله در تنگدستی سخت قرار گرفت.

روزی زنش به او گفت: خوب است خدمت پیامبر صلی‌الله علیه و آله بروی و از ایشان تقاضای کمکی کنی.

آن مرد خدمت پیامبر صلی‌الله علیه و آله آمد، همین‌که چشم حضرت به او افتاد فرمود:

♦️هر که از ما چیزی درخواست کند به او می‌دهیم اما اگر خود را بی‌نیاز نشان دهد، خدا او را غنی خواهد کرد. (۱)

♦️مرد از شنیدن این سخن با خودش گفت: منظور پیامبر صلی‌الله علیه و آله از این کلام من هستم، از همان‌جا برگشت و جریان را برای زن خود شرح داد. زنش گفت: حضرت نیز بشری است، به ایشان بگو آنگاه ببین چه می‌فرماید.

برای مرتبه دوم آمد؛ باز همان جمله را شنید.

سومین مرتبه که برگشت و همان جملات را از پیامبر صلی‌الله علیه و آله شنید،

♦️ به نزد یکی از دوستان خود رفت و کلنگ دو سری از او به عاریه گرفت. تا شامگاه در کوه‌ها هیزم جمع‌آوری نمود و شب به‌طرف خانه بازگشت و هیزم را به پنج سیر آرد فروخت، نانی تهیه‌کرده و با زن خود میل کردند. فردا جدیت بیشتر کرد و هیزم زیادتری آورد؛ و هرروز مقدار زیادتر تا توانست یک کلنگ بخرد.

چندی گذشت در اثر فعالیت دو شتر و یک غلام خرید و کم‌کم از ثروتمندان شد.

♦️روزی خدمت پیامبر صلی‌الله علیه و آله شرفیاب شده و جریان زندگی و کلام حضرتش را بازگو کرد.

💐پیامبر صلی‌الله علیه و آله فرمود: من گفتم کسی که بی‌نیازی جوید خدا او را بی‌نیاز گرداند. (۲)

منابع:
۱- من سألنا أعطیناه و من إستغنی أغناه الله.
۲- پند تاریخ ۳/۱۲۹ – وافی ۲/۱۳۹٫

یکصد موضوع پانصد داستان جلد اول
✍️استاد سید علی اکبر صداقت

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران