مدیر دارالقران سازمان صنایع هوایی و معاون روابط عمومی شرکت هسا از مدرسه قرآنی بازدید کردند

مدیر یت دارالقرآن سازمان صنایع هوایی جناب آقای فراهانی و معاون روابط عمومی و تبلیغات شرکت صنایع هسا آقای عباسی، از کلاسها وقرآن پژوهان  مدرسه قرآنی پیامبر اعظم بازدید به عمل آورده و گزارش کامل ومبسوطی به ایشان ارائه شد


یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران