عکس پروفایل محرم و عاشورا

عکس نوشته های زیر را که به مناسبت ایام محرم و عاشورا تهیه شده است مشاهده نمایید.
یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران