قرآن آموزان دارالنور خواندن نماز جماعت را فراگرفتند

پنجشنبه ۴ بهمن ماه ٩٧
قرآن آموزان زیر ۱٢ سال دارالنور، به کمک مربی، آموزش خواندن نماز جماعت را فرا گرفتند

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران