قرار گرفتن در جبهه امیرالمومنین

اگر مى‏ خواهيد در جبهه اميرالمؤمنين قرار گيريد،
بارزترين خصوصيت او در دوران حكومتش – كه مربوط به امروز من و شما مى‏شود – دو چيز است:
يكى عدل اجتماعى، يكى زهد نسبت به دنيا.
عزيزان من! اين دو ارزش را ما بايد مثل پرچم، در جامعه خودمان بلند كنيم.
مقام معظم رهبری حضرت امام خامنه ای ۱۳۷۵٫۹٫۵

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران