محفل انس با قرآن کریم در نمازخانه صنعت شهید بصیر برگزار شد

محفل انس با قرآن کریم در ماه مبارک رمضان با حضور حافظ کل قرآن کریم جناب آقای اسماعیل زاده و قاری برتر کشوری جناب آقای حاتمی زاده و کارکنان صنعت شهید بصیر مازندران در نمازخانه این صنعت برگزار شد.

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران