مرحله اول مسابقات قرآن کریم در حسینیه شهید همت برگزار شد

مرحله اول مسابقات قرآن کریم در راستای تقویت شرکت کنندگان و آشنایی آنان با سوالات و چگونگی برگزاری آزمون مورخ ۱۰/ ۴ / ۹۴ در سطح شرکت قدس برگزار گردید.

مرحله اول مسابقه دومرحله ای مسابقات قرآن کریم ویژه کارکنان شاغل و سربازان وظیفه مورخ ۱۰/۴/۹۷ از ساعت ۱۰ در حسینیه شهید همت در دو گروه برادران ( کارکنان ذکور و نیروهای وظیفه ) و خواهران ( کارکنان اناث) به صورت جداگانه در رشته مفاهیم برگزار گردید.
با توجه به نبود مشابه چنین برنامه ای در سطح وزارت دفاع و نیاز کارکنان به آشنایی با سوالات و نحوه برگزاری مسابقه ، برگزاری این آزمون باعث جلب رضایت آنان شد. این مسابقه به عنوان فوق برنامه در نظر گرفته شده که سال ۹۶ به تصویب شورای فرهنگی رسیده است همچنین دو سری نمونه سوال برای مطالعه شرکت کنندگان به آنان ارائه شد.
در همین راستا گروه نیروهای وظیفه مورد ارزیابی و تعیین رشته قرار گرفتند و تعدادی از آنان در رشته های اذان و ترتیل برگزیده شدند تا کلاس هایی جهت ارتقای سطح آنان و کسب رتبه در سطح سازمان و وزارت برای آنها برگزار گردد.

در پایان به ۳ نفر از نفرات برتر هر گروه هدایایی به رسم یادبود اهدا خواهد شد.


یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران