مرکز آموزش حافظان وحی مورد بازدید بازرسان قرارگرفت

بازرسین سازمان عقیدتی سیاسی روز دوشنبه ۱۱ تیرماه از مرکز آموزش غیرحضوری حافظان وحی اداره هوایی، بازدید بعمل آوردند.
یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران