نتایج مسابقات قرآن کارکنان سازمان صنایع هوایی + کلید سوالات مسابقه مفاهیم قرآن کریم

اعلام نتایج مسابقات قرآن کریم سازمان صنایع هوایی + کلید سوالات مسابقه مفاهیم قرآن کریم

کلید سوالات:

دانلود:
نتایج مسابقات قرآن کارکنان

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران