نمازخانه گروهان پاسدار تجهیز و نوسازی شد

در آغازین روزهای ماه مبارک رمضان و در راستای طرح تکریم مساجد، نمازخانه گروهان پاسدار شرکت صها نوسازی و تجهیز کامل گردیده و با حضور ریاست مکرم سازمان تحت عنوان و نام زیبای نمازخانه حضرت علی اکبر علیه السلام افتتاح گردید.


یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران