نمونه سوال جزء ٢۱ تفسیر نمونه

برای دانلود روی متن زیر کلیک کنید 👇

📥 دانلود نمونه سوال تفسیر نمونه جز ٢۱

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران