کلاس احکام نماز و آداب زیارت در دارالقرآن شرکت قدس برگزار شد

کلاس احکام نماز و آداب زیارت با حضور نیروهای وظیفه مورخ ٢٣ مهرماه ٩٧ در دارالقرآن شرکت قدس برگزار شد
این کلاس با برنامه های جانبی از جمله تبلیغ و معرفی مدرسه قرآن پیامبر اعظم ص و تبلیغ و فراخوانی مسابقات مفاهیم قرآن کریم همراه بود

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران