مراسم جشن تکلیف برای فرزندان کارکنان شرکت سمت برگزار شد

مراسم جشن تکلیف با حضور ۱٢ نفر از فرزندان کارکنان شرکت سمت مورخ ٢۵ مرداد در شرکت سمت برگزار شد.


یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران