با حضور استاد پورعاشوری کرسی تلاوت برگزار شد

کرسی تلاوت
با حضور استاد محمد پورعاشوری
٢٢ آبانماه ٩٧ در محل نمازخانه شهید صنیعی پور (پژوهشکده) برگزار شد.
یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران