برپایی کرسی تلاوت در نمازخانه آل محمد

دوشنبه ٢٨ آبان ماه با حضور قاری ارجمند روح اله روشنی کرسی تلاوت در نمازخانه آل محمد (ص) ستاد سازمان هوایی برپا شد
.

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران