کرسی تلاوت قرآن کریم در شرکت صها برگزار شد

شنبه ٢۴ آذر ماه ٩٧ کرسی تلاوت قرآن کریم با حضور قاری ارجمند استاد محمد پورعاشوری در مجتمع فرهنگی مسلم بن عقیل شرکت صها برپا شد.

یک دیدگاه

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران