استقبال از ماه مبارک رمضان
اعزام کارکنان به نماز رهبری
اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
آموزش احکام
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران