آموزش تجوید؛ احکام وقف و ابتداء

آموزش تجوید؛ احکام مد و قصر

آموزش تجوید؛ احکام غنه

آموزش تجوید؛ احکام میم ساکنه

آموزش تجوید؛ ادغام

آموزش تجوید؛ احکام نون ساکنه و تنوین

آموزش تجوید؛ روش های قرائت قرآن

آموزش تجوید؛ صفات فرعی

آموزش تجوید؛ صفات اصلی

آموزش فصیح خوانی؛ تلفظ حرف عین

تلفظ حرف عین ( ع )
حرف عن در فارسی مانند الف/همزه تلفظ می شود.ولی در عربی عضلات حنجره منقبض می گردد تا عین کمی غلیظ ادا شود.البته اب نرمی و کشش که از آن می توان به انعکاس صوت در حلق تعبیر نمود.صدای عین در حال سکون امتداد پذیر ولی هنگام تلفظ الف/همزه امتدادناپذیر است.مثالی که یعضی از مدرسین تجوید به آن اشاره می کنند این است که حنجره را مانند شلنگی در نظر بگیریم که با فشردن کمی از آن آب با فشار بیرون می آید.در حنجره نیز انقباضی که بوجود می آید باعث سایش هوا با دیواره ی حنجره شده و حرف عین به صورت غلیظ شنیده می ود.البته این نکته را یادآور شویم که این حرف نباید بیش ازحد عرف قرائت با انقباض ادا شود.
حال این آیات را بخوانید و به قرائتهای جزء ۳۰ استاد خلیل الحصری گوش فرا دهید.
– لا اعبد ما تعبدون
– سبح اسم ربک الاعلی
– فذکر ان نفعت الذکری
– فذلک الذی یدع الیتیم
– کلا لو تعلمون علم الیقین
– ایاک نعبد و ایاک نستعین
– ما عندکم ینفد و ما عندالله باق

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران