معرفی کلاس استاد عاکفی

باسلام، همان طور مطلع هستید برای آشنایی قرآن پژوهان با کلاس های مدرسه قرآن، ماهی یک بار

یک کلاس را در سایت معرفی خواهیم کرد.اینبار درنظر داریم تدبردر قرآن استاد عاکفی را معرفی نمائیم.از                                                                        

استاد بزرگوار این کلاس وهمچنین سه تن از قرآن پژوهان این کلاس مصاحبه ای انجام دادیم که در ادامه تقدیم شما بزرگواران میشود.

استادعاکفی

۱) منبع آموزشی ، طرح درسی و روش تدریس جنابعالی چگونه می باشد؟

شبهات رایج درخصوص عصمت انبیاء از قرآن کریم

۲) برگزاری این کلاس تا چه میزان در ارتقاء سطح علوم قرآنی مخاطبین و هم چنین زندگی و اخلاق فردی و اجتماعی آنان موثر می باشد؟

۱-به نظر من دردسته بندی ذهنی و اصلاح ساختار فکری و اعتقادی افراد کاملا موثر بوده و آنها رادر دفاع از دین مسلح میکند.

۲-آشنایی بامفاهیم و اخلاقیات مندرج درقرآن کریم

۳) بطور کلی نظرتان درباره این مدرسه قرآنی (اعم ازنظم و انضباط در برگزاری کلاسها ،تخصص اساتید،عناوین کلاسها و….) چیست؟

خداوند زحمت کشان راخیر دهد.کلا مدرسه خوبی و به نوعی منحصر به فرد است

قرآن پژوهان

۱- تخصص ونحوه تدریس استادو توانایی تفهیم مطالب به قرآن پژوهان راچگونه ارزیابی میکنید؟

قرآن پژوه۱:عالی ایشان کاملا به مباحث گفته شده خود تسلط دارند.

قرآن پژوه۲:بسیار سودمند است توانایی ایشان درتفهیم مطالب بسیار عالی است.

قرآن پژوه۳:مسلط وکاملا بااستدلال مطالب عنوان میشود.

۲-هدف شمااز انتخاب این رشته قرآنی چه بوده است؟

قرآن پژوه۱:فهم بیشتر درآیات قرآن

قرآن پژوه۲:برای بنده بسیاردردناک بود درمقابل سوالاتی که دیگران می پرسیدند و من جواب قانع کننده ای نداشتم از این رو این کلاس را برای پاسخ به شبهات اطرافیان و درالویت اول خودم انتخاب نمودم.

قرآن پژوه۳:افزایش دانش و دقت بیشتر درقرآن

۳-برگزاری این کلاس تاچه حدی در ارتقاء سطح علوم قرآنی جنابعالی ،و همچنین زندگی و اخلاق فردی و اجتماعی شما موثر بوده است؟

قرآن پژوه۱:بسیارموثر بوده و دراخلاق و رفتاربنده بسیار تاثیرگزار بوده است.

قرآن پژوه۲:بسیاری از سوالاتم برطرف شده و جوابشان رادراین کلاس دریافت نموده ام . ازاین موضوع بسیار خرسندم

 قران پژوه۳:رفع شبهات درباره عصمت اهل بیت علیهم السلام و دریافت نگاه تازه به این موضوع

۴-مهمترین نکته آموزشی که دراین کلاس آموختیدرابطور مختصربیان فرمایید؟

قرآن پژوه۱:اخلاق و ادب ،به موقع صحبت کردن،پاسخ درست به سوالات دادن

قرآن پژوه۲:تا به حال بنا به اعتقاداتم همه چیز را همانطور که گفته بودند قبول داشتم و جرات سوال” چرا “نداشتم ولی دراین کلاس بااطمینان خاطر می توانم اشکالات و شبهات که برایم پیش آمده بود رابزبان آورده و پاسخش رادریافتن نمایم.

قرآن پژوه۳:رفع شبهات و سوالات پیش آمده

۵)بطور کلی نظرتان درباره این مدرسه قرآنی (اعم ازنظم و انضباط در برگزاری کلاسها ،تخصص اساتید،عناوین کلاسها و….) چیست؟

قرآن پژوه۱:ازهرنظر عالی

قرآن پژوه۲:بی اشکال نیست ولی درهمه چیز و هرجا اشکال وجود داردو همیشه همه چیز ایده آل همه نخواهد بودولی روی هم رفته بسیارراضیم و امیدوارم که موفق باشند تمامیه زحمت کشان این مدرسه قرآنی ان شاءالله.

قرآن پژوه۳:رضایت بنده ازاین مدرسه قرآنی ۵۰ درصد است

 

اعزام فعالان قرآنی به اردوهای زیارتی سیاحتی
آموزش قرآن به خردسالان
برگزاری آزمونهای تخصصی حفظ رشد پلکانی
برگزاری نماز جماعت در صنایع
اشتراک نشریات قرآنی
انجام فعالیتهای قرآنی ویژه مدیران